Trang chủ > TƯ LIỆU > Thư viện > Phụng vụ

Phụng vụ

• Tán dương Ba Ngôi DOWNLOAD  30KB
• Mầu nhiệm Ba Ngôi DOWNLOAD  79KB
• Đàng Thánh Giá - Phúc Âm hóa gia đình (2019) DOWNLOAD  6650KB
• Thánh ca: Khúc ca nguyện cầu (PDF) DOWNLOAD  89KB
• Thánh ca: Sám hối và canh tân DOWNLOAD  166KB
• Thánh ca: Sám hối và canh tân DOWNLOAD  33,4KB
• Thánh ca: Tín điều Đức Mẹ DOWNLOAD  45KB
• Lễ thánh Giuse - Ca hiệp lễ DOWNLOAD  44KB
• Lễ thánh Giuse - Ca nhập lễ DOWNLOAD  40KB
• Thánh ca: Giuse Nhân Hiền DOWNLOAD  50KB
• Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh DOWNLOAD  21 KB
• Thánh ca: Lễ Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả DOWNLOAD  48 KB
• Đàng Thánh Giá - chủ đề Gia Đình (2018) DOWNLOAD  73KB
• Thứ Năm tuần Thánh DOWNLOAD  92KB
• Chúa Nhật Phục Sinh DOWNLOAD  47KB
• Lễ Lá DOWNLOAD  90KB
• Ca Nhập lễ & hiệp lễ CN 5 mùa chay DOWNLOAD  86KB
• Thánh ca thứ Tư - Lễ Tro DOWNLOAD  115 KB
• Ca Nhập lễ & hiệp lễ CN 3 mùa chay DOWNLOAD  90KB
• Thánh ca Thánh Giuse DOWNLOAD  50KB
• Ca Nhập lễ & hiệp lễ CN 4 mùa chay DOWNLOAD  60KB
• Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Ca Nhập lễ & Hiệp lễ DOWNLOAD  90KB
• Lễ Hiển Linh - Ca Nhập lễ & Hiệp lễ DOWNLOAD  90KB
• Lễ Thánh Gia - Ca Nhập lễ và Hiệp lễ DOWNLOAD  150KB
• Ca nhập lễ Lễ Giáng Sinh DOWNLOAD  58KB
• Ca hiệp lễ Giáng Sinh (ban ngày) DOWNLOAD  41KB
• Ca nhập lễ CN 4 Mùa Vọng DOWNLOAD  43KB
• Ca hiệp lễ CN 4 Mùa Vọng DOWNLOAD  44KB
• Ca nhập lễ Giáng Sinh (ban ngày) DOWNLOAD  45KB
• Ca nhập lễ CN 3 Mùa Vọng DOWNLOAD  43KB
• Kinh cầu cho gia đình DOWNLOAD  24KB
• Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót DOWNLOAD  16KB
• Ca nhập lễ CN 2 Mùa Vọng DOWNLOAD  38KB
• Ca nhập lễ CN 1 Mùa Vọng DOWNLOAD  45KB
• Ca hiệp lễ CN 1 Mùa Vọng DOWNLOAD  40KB
• Exultet của ĐCV Sài Gòn, bài dài DOWNLOAD  179KB
• Lời nguyện dâng đoàn chiên lễ Thánh Tâm (mẫu II) DOWNLOAD  35 KB
• Canh thức với Thầy - thứ năm tuần thánh 2015 DOWNLOAD  65 KB
• Giờ thánh thứ năm tuần thánh DOWNLOAD  22 KB
• Bài Thương Khó Lễ Lá - năm B DOWNLOAD  74 KB
• Bài Thương Khó Thứ Sáu Tuần Thánh DOWNLOAD  44 KB
• Chầu Thánh Thể năm Tân Phúc Âm hóa giáo xứ và cộng đoàn thánh hiến DOWNLOAD  437 KB
• Đàng Thánh Giá thứ sáu Tuần Thánh - Tân Phúc Âm hóa giáo xứ 2 DOWNLOAD  89 KB
• Đàng Thánh Giá thứ sáu Tuần Thánh - Tân Phúc Âm hóa giáo xứ 1 DOWNLOAD  145 KB
• Chầu Thánh Thể - 24 giờ cho Chúa DOWNLOAD  117 KB
• Bài hát Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình và Cộng Đoàn DOWNLOAD  40 KB
• Kinh Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình và Cộng Đoàn DOWNLOAD  24 KB
• Tài liệu dành cho Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu và xuyên suốt năm 2015 DOWNLOAD  339 KB
• Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - ca hiệp lễ DOWNLOAD  75 KB
• Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - ca nhập lễ DOWNLOAD  2,9 MB
• Suy niệm Đường Thánh Giá giới trẻ 2014 tại giáo phận Phát Diệm DOWNLOAD  1.861 KB
• Lời nguyện dâng đoàn chiên trong ngày Lễ Thánh Tâm DOWNLOAD  33 KB
• Bài Thương Khó Lễ Lá năm C (bài ngắn) DOWNLOAD  53KB
• Bài Thương Khó Lễ Lá năm C (bài dài) DOWNLOAD  71 KB
• Bài Thương Khó thứ sáu Tuần Thánh DOWNLOAD  70KB
• Đường Thánh Giá - chủ đề giới trẻ DOWNLOAD  1890 KB
• Liên Khúc Giáng Sinh DOWNLOAD  552 KB
• Thánh ca: CN I Mùa Vọng DOWNLOAD  88 KB
• Thánh ca: Niềm vui trong đức tin DOWNLOAD  53 KB
• Hành hương Năm Đức Tin DOWNLOAD  23 KB
• Kinh Năm Đức Tin DOWNLOAD  23 KB
• Thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Năm Đức Tin DOWNLOAD  54 KB
• Ca Nhập lễ Lễ Đức Mẹ Mân Côi DOWNLOAD  58 KB
• Ca hiệp lễ Lễ Đức Mẹ Mân Côi DOWNLOAD  54 KB
• EXULTET (VănChi) DOWNLOAD  137
• 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ (có hình minh hoạ) DOWNLOAD  968
• EXSULTET, ĐGM Nguyễn Văn Hòa (pdf) DOWNLOAD  
• Đàng Thánh Giá - chủ đề gia đình DOWNLOAD  646
• Bài Thương Khó Thứ Sáu Tuần Thánh, ĐGM Nguyễn Văn Hòa (pdf) DOWNLOAD  
• Bài Thương Khó Thứ Sáu Tuần Thánh (doc) DOWNLOAD  
• Bài Thương Khó CN Lễ Lá, năm B DOWNLOAD  71kB
• LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN năm B (2012) DOWNLOAD  934
• NGHI THỨC TUẦN THÁNH DOWNLOAD  1,135
• DẪN LỄ TUẦN THÁNH (bản 2) DOWNLOAD  71
• TỪ ĐIỂN PHỤNG VỤ (phần 2) DOWNLOAD  508
• TỪ ĐIỂN PHỤNG VỤ (phần 1) DOWNLOAD  533
• CHẶNG THÁNH GIÁ DOWNLOAD  88.0
• NGẮM DẤU ĐINH DOWNLOAD  116
• NGẮM RẰNG DOWNLOAD  105
• 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ DOWNLOAD  160
• GIỜ THÁNH THỨ NĂM TUẦN THÁNH DOWNLOAD  215
• HÁT NGẮM THÁNH VỊNH ĐÁP CA DOWNLOAD  341
• HƯỚNG DẪN TUẦN THÁNH-giáo phận Vinh DOWNLOAD  352
• NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ DOWNLOAD  153
• DẪN LỄ TUẦN THÁNH DOWNLOAD  92
• NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ- Hồng y Ratzinger DOWNLOAD  211

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm