Trang chủ > LIÊN HỆ

LIÊN HỆTòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 
02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Tên bạn
 
Email
Điện thoại
Tiêu đề thông điệp
 
Nội dung thông điệp
 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm