Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Chủng sinh > Hình ảnh
Trung tâm Mục vụ
Thánh lễ khai giảng năm học mới của Tiểu Chủng Viện thánh Phao-lô Phát Diệm ngày 17-09-2011
Kỳ thi tuyển vào Tiểu chủng viện thánh Phaolô

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm