Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm - Ngày 26 tháng 12 (Video)     | 18:07 | 25/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - LỄ GIÁNG SINH (Video)     | 15:32 | 23/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Ngày 24 tháng 12 (Video)     | 15:24 | 23/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Ngày 23 tháng 12 (Video)     | 21:54 | 22/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Chúa nhật IV Mùa Vọng năm A (Video)     | 08:20 | 20/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Ngày 21 tháng 12 (Video)     | 08:07 | 20/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Ngày 20 tháng 12 (Video)     | 20:50 | 17/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Ngày 19 tháng 12 (Video)     | 20:48 | 17/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Ngày 18 tháng 12 (Video)     | 18:28 | 16/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Ngày 17 tháng 12     | 18:20 | 16/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Thứ hai tuần III Mùa Vọng     | 15:05 | 16/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Chúa nhật III Mùa Vọng năm A     | 15:02 | 16/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Chúa nhật II Mùa Vọng năm A     | 15:14 | 07/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng     | 08:34 | 05/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng     | 08:14 | 05/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Thứ Năm tuần I Mùa Vọng     | 21:23 | 03/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm - Thứ Tư tuần I Mùa Vọng     | 16:11 | 03/12/2019
Suy niệm thứ Ba sau Chúa nhật I Mùa Vọng năm A    Mục Vụ Lời Chúa | 20:53 | 02/12/2019
Cầu Nguyện Với Phúc Âm Hằng Ngày: Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A    Mục Vụ Lời Chúa | 22:35 | 01/12/2019
Cầu Nguyện Với Phúc Âm Hằng Ngày: Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A    Mục Vụ Lời Chúa | 22:34 | 01/12/2019
Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày: Chúa nhật I Mùa Vọng năm A    Mục vụ Lời Chúa | 09:52 | 30/11/2019
Chúa nhật 15 thường niên, năm C     | 15:42 | 13/07/2019
Lễ Chúa Gs Chịu Phép Rửa - Năm C     | 14:16 | 11/01/2019
Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm B     | 22:39 | 02/06/2018
Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh     | 22:16 | 20/05/2018
Chúa Nhật 2 thường niên - năm B     | 21:44 | 10/01/2018
Chúa Nhật 4 mùa Vọng - năm B     | 21:30 | 22/12/2017
Chúa nhật 13 thường niên - năm A     | 12:42 | 01/07/2017
Lễ Mình Máu Thánh Chúa - năm A     | 14:15 | 17/06/2017
Chúa Nhật 6 Phục Sinh - năm A     | 22:23 | 19/05/2017

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...