Trang chủ > MỤC VỤ > Chuyện mục vụ

Chuyện mục vụ

Video: Fatima - Kỷ niệm 100 năm, con về bên Mẹ    Lm Phêrô Hồng Phúc | 18:06 | 12/07/2017
Fatima - Kỷ niệm 100 năm, con về bên Mẹ (phần cuối)    Lm Phêrô Hồng Phúc | 06:55 | 12/07/2017
Fatima - Kỷ niệm 100 năm, con về bên Mẹ (phần 2)    Lm Phêrô Hồng Phúc | 07:24 | 10/07/2017
Fatima - Kỷ niệm 100 năm, con về bên Mẹ (phần 1)    Lm Phêrô Hồng Phúc | 09:17 | 07/07/2017
Cảm xúc miền Đất Thánh    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 21:30 | 26/07/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (tiếp theo và hết)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 17:09 | 27/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (13)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 17:01 | 27/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (12)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 16:48 | 27/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (11)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 16:37 | 27/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (10)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 16:22 | 27/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (9)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 16:12 | 27/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (8)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 16:06 | 27/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (phần 7)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 22:58 | 12/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (phần 6)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 22:47 | 12/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (phần 5)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 22:26 | 12/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (phần 4)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 22:12 | 12/02/2015
Việt Nam - Roma, máu chảy về tim (phần 3)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 22:07 | 07/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim (2)    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 22:30 | 04/02/2015
Việt Nam - Rôma, máu chảy về tim    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 22:01 | 04/02/2015
Bên đường thiên lý - ký sự (Kỳ 4)    Lm. Phêrô Hồng Phúc | 21:01 | 03/10/2011
Bên đường thiên lý - ký sự (Kỳ 3)    Lm. Phêrô Hồng Phúc | 21:37 | 25/09/2011
Bên đường thiên lý - ký sự (Kỳ 2)    Lm. Phêrô Hồng Phúc | 10:22 | 17/09/2011
Bên đường thiên lý - ký sự (Kỳ 1)    Lm. Phêrô Hồng Phúc | 17:20 | 11/09/2011
Chuyện của Người Chỉ Đường    Người Chỉ Đường | 07:33 | 27/06/2011
Khai khẩn xưa và nay    P. Nguyễn Tất Ứng | 06:11 | 16/05/2011
Câu Chuyện Phụng Vụ (6)     | 17:27 | 10/05/2011
Câu Chuyện Phụng Vụ (5) Hát kinh Vinh Danh    L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn | 17:19 | 10/05/2011
Câu Chuyện Phụng Vụ (4)    L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn | 17:17 | 10/05/2011
Câu Chuyện Phụng Vụ (3)    L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn | 17:14 | 10/05/2011
Câu Chuyện Phụng Vụ (2)    L.m. Anthony Vũ Hùng Tôn | 17:11 | 10/05/2011
    Trang
  • 1
  • 2

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...