Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm Lời Chúa > Năm B

Năm B

Các bài suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh - năm B     | 22:05 | 16/03/2018
Các bài suy niệm Lê Lá – Năm B     | 21:44 | 16/03/2018
Các bài suy niệm Chúa Nhật 5 mùa chay - B     | 21:31 | 16/03/2018
Chúa Nhật 3 thường niên - năm B     | 21:11 | 20/01/2018
Các bài suy niệm Chúa Nhật 3 thường niên B     | 21:54 | 18/01/2018
Các bài suy niệm Chúa Nhật 4 mùa Vọng - năm B     | 21:45 | 14/12/2017
Các bài suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - năm B     | 17:04 | 01/12/2017
Các bài suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - năm B     | 16:45 | 01/12/2017
Các bài suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và Chúa nhật 33 thường niên - B     | 21:36 | 11/11/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 32 thường niên - B     | 21:47 | 06/11/2015
Các bài suy niệm Lễ Các Thánh     | 21:23 | 28/10/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 30 thường niên - B     | 21:59 | 21/10/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật Truyền Giáo     | 22:57 | 15/10/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 29 thường niên - B     | 22:52 | 15/10/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 28 thường niên - B     | 22:34 | 09/10/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 27 thường niên - B, và lễ Đức Mẹ Mân Côi     | 22:42 | 02/10/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 25 thường niên - B     | 21:32 | 17/09/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 24 thường niên - B     | 18:07 | 12/09/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 23 thường niên - B     | 22:54 | 02/09/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 22 thường niên - B     | 09:50 | 28/08/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 21 thường niên - B     | 23:00 | 21/08/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 20 thường niên - B     | 17:21 | 14/08/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 19 thường niên - B     | 10:39 | 07/08/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 18 thường niên - B     | 09:47 | 30/07/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 17 thường niên - B     | 22:46 | 22/07/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 16 thường niên - B     | 22:07 | 16/07/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 15 thường niên - B     | 16:25 | 10/07/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 14 thường niên - B     | 21:51 | 02/07/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 13 thường niên - B     | 22:02 | 27/06/2015
Các bài suy niệm Chúa Nhật 12 thường niên - B     | 10:31 | 19/06/2015

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...