Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Đức Giám mục > Các Đức Giám mục tiền nhiệm

Các Đức Giám mục tiền nhiệm

Đức Giám mục Đức Giám mục Đức Giám mục Gioan B. Đức Giám mục Gioan Đức Giám mục Tađêô
ALEXANDRE MARCOU THÀNH LUIS DE COUMAN HÀNH NGUYỄN BÁ TÒNG PHAN ĐÌNH PHÙNG LÊ HỮU TỪ
Đức Giám mục Phaolô Đức Giám mục Giuse Đức Giám mục Giuse Đức Giám mục Giuse Đức Giám mục Giuse
BÙI CHU TẠO LÊ QUÝ THANH NGUYỄN THIỆN KHUYẾN NGUYỄN VĂN YẾN NGUYỄN CHÍ LINH

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm