Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Đồng Chưa

Hạt Đồng Chưa

 
 
       
  GIÁO XỨ ĐỊA CHỈ     TIN HỮU
Đồng Chưa Xã Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình 3850      
Lãng Vân Xã Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình 3500      
Mưỡu Giáp Xã Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình 3200      
Mỹ Thủy Xã Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình 2400      
Phúc Lai Xã Sơn Lai - Nho Quan - Ninh Bình 2842      
Trung Đồng Xã Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình 2640      
Uy Đức Xã Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình 959      
Uy Tế Xã Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình 1912      
 
 

>> Các giáo hạt khác       

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm