Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Vô Hốt

Hạt Vô Hốt

 
 
       
  GIÁO XỨ ĐỊA CHỈ     TÍN HỮU
Vô Hốt Xã Lạc Vân - Nho Quan - Ninh Bình 2907      
Di Dân TT. Di Dân - Yên Thủy - Hòa Bình 1485      
Đồng Đinh Xã Thượng Hòa - Nho Quan - Ninh Bình 2109      
Khoan Dụ Xã Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình 5325      
Lạc Bình Xã Thạch Thành - Nho Quan - Ninh Bình 2982       
Mỹ Châu Xã Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình 3014       
Ngọc Cao Xã Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình 890       
Phúc Châu Xã Phú Sơn - Nho Quan - Ninh Bình 1542       
Sào Lâm Xã Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình 4059       
Sơn Lũy Xã Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình 1409       
Xích Thổ Xã Xích Thổ - Nho Quan - Ninh Bình 1750       
 
 

>> Các hạt khác       

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm