Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Ninh Bình

Hạt Ninh Bình

 
 
       
  GIÁO XỨ ĐỊA CHỈ     TÍN HỮU
Ninh Bình Phường Thanh Bình - Thành phố Ninh Bình 2100      
An Ngải Xã Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình 3048      
Áng Sơn Xã Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Binh 2446      
Đồng Bài Xã Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình 1545      
Hào Phú Xã Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Binh 1700      
Hoàng Mai Xã Ninh An - Hoa Lư - Ninh Binh 1260      
La Vân Xã Ninh Giang - Hoa Lư - Ninh Binh 976      
Thiện Dưỡng Xã Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Binh 557      
 
 

>> Các hạt khác       

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm