Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Bạch Liên

Hạt Bạch Liên

 
 
       
  GIÁO XỨ ĐỊA CHỈ     TÍN HỮU
Bạch Liên Xã Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình 777      
Bình Hải Xã Yên Nhân - Yên Mô - Ninh Bình 410      
Hải Nạp Xã Yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình 1436      
Phú Thuận Xã Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình 300      
Quảng Nạp Xã Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình 1177      
Quảng Phúc Xã Yên Phong - Yên Mô - Ninh Bình 680      
Yên Liêu Xã Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình 700      
Yên Thổ Xã Yên Phú - Yên Mô - Ninh Bình 862      
 
 

>> Các giáo hạt khác       

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm