Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Phúc Nhạc

Hạt Phúc Nhạc

 
 
       
  GIÁO XỨ ĐỊA CHỈ     TIN HỮU
Phúc Nhạc Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh -  Ninh Bình 2650      
Bình Hòa Xã Khánh Hồng - Yên Khánh - Ninh Bình 375      
Gia Lạc Xã Khánh Hội - Yên Khánh -  Ninh Bình 400      
Hiếu Thuận Xã Khánh Mậu - Yên Khánh -  Ninh Bình 1200      
Nam Biên Xã Khánh Mậu - Yên Khánh -  Ninh Bình 1785      
Phúc Hải Xã Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình 300      
Tam Châu Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh -  Ninh Bình 1050      
Yên Vân Xã Khánh Vân - Yên Khánh -  Ninh Bình 3500      
 
 

>> Các giáo hạt khác       

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm