Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Cách Tâm

Hạt Cách Tâm

 
 
       
  GIÁO XỨ ĐỊA CHỈ     TÍN HỮU
Cách Tâm Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình 1570      
Dưỡng Điềm Xã Hồi Ninh - Kim Sơn - Ninh Bình 3600      
Mông Hưu Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình 800      
Như Sơn Xã Xuân Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình 2720      
Quân Triêm Xã Chất Bình - Kim Sơn - Ninh Bình 900      
Quyết Bình Xã Chất Bình - Kim Sơn - Ninh Bình 1700      
Tín Thuận Xã Khánh Thành - Yên Khánh - Ninh Bình 450      
Xuân Hồi Xã Xuân Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình 1007      
 
 

>> Các giáo hạt khác       

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm