Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Tôn Đạo

Hạt Tôn Đạo

 
 
       
  GIÁO XỨ ĐỊA CHỈ     TÍN HỮU
Tôn Đạo Xã Ân Hòa- Kim Sơn - Ninh Bình 2350      
Dục Đức Xã Kim Định- Kim Sơn - Ninh Bình 800      
Hòa Lạc Xã Như Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình 2500      
Hướng Đạo Xã Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình 2700      
Khiết Kỷ Xã Ân Hòa- Kim Sơn - Ninh Bình 2190      
Phú Hậu Xã Hùng Tiến- Kim Sơn - Ninh Bình 1200      
Thuần Hậu Xã Ân Hòa- Kim Sơn - Ninh Bình 3865      
Ứng Luât Xã Quang Thiện- Kim Sơn - Ninh Bình 630      
 
 

>> Các giáo hạt khác       

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm