Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Văn Hải

Hạt Văn Hải

 
 
       
  GIÁO XỨ ĐỊA CHỈ     TIN HỮU
Văn Hải Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình 6224      
Cồn Thoi Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình 6110      
Hóa Lộc Xã Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình 3044      
Hợp Thành Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình 2053      
Kim Trung Xã Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình 4900      
Như Tân Xã Như Tân - Kim Sơn - Ninh Bình 2920      
Tân Khẩn Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình 3872      
Tân Mỹ Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình 4700      
Tùng Thiện Xã Như Tân - Kim Sơn - Ninh Bình 1535      
  Hải Cường    
 
 

>> Các hạt khác       

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm