Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Các linh mục nghỉ hưu

Các linh mục nghỉ hưu

Các linh mục nghỉ hưu

Phêrô Trần Cao Vọng Giuse Phạm Đức Tấn Ignatio Bùi Ngọc Hoàng Giuse Vũ Công Hoàng Giuse M. Trần Ngọc Văn

Ngày sinh: 28/02/1920
Lễ quan thầy : 29/06
Thụ phong linh mục: 07/06/1952

RIP: 11/02/2018

Ngày sinh: 03/12/1917
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 13/05/1982

RIP: 10/03/2017

Ngày sinh: 23/12/1938
Lễ quan thầy : 31/07
Thụ phong linh mục: 05/02/1982

RIP: 31/01/2015

Ngày sinh: 15/12/1938
Lễ quan thầy: 01/05

Thụ phong linh mục: 13/05/1982

Ngày sinh: 15/08/1936
Lễ quan thầy : 19/03
Thụ phong linh mục: 05/09/1982


 

 

 

Giuse Vũ Quang Điện Gioan Nguyễn Văn Giao Phaolô Trần Lưu Huynh

Phanxicô X. Nguyễn

Đức Quỳnh

Giuse Nguyễn Văn Hào

  Ngày sinh: 01/10/1939

Lễ quan thầy : 19/03

Thụ phong linh mục:

28/05/1981

Ngày sinh: 30/09/1940

Lễ quan thầy : 27/12

Thụ phong linh mục:

09/06/2007

Ngày sinh: 14/04/1946

Lễ quan thầy : 25/01

Thụ phong linh mục
13/05/1982

Ngày sinh: 04/04/1954

Lễ quan thầy : 03/12

Thụ phong linh mục: 22/03/1980

Ngày sinh: 13/08/1957

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 01/01/2004

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm