Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Linh mục trưởng hạt

Linh mục trưởng hạt

Hạt Phát Diệm
quyền quản hạt
 

Phêrô Trần Văn Hòa

Thụ phong linh mục
1995
Hạt Bạch Liên
Linh mục trưởng hạt
 

Phêrô Trần Quang Đức

Thụ phong linh mục
01/01/2004
Hạt Cách Tâm
quyền quản hạt
 
Giuse Vũ Ánh Hồng
Thụ phong linh mục
2005
 
Hạt Đồng Chưa
Linh mục trưởng hạt
 
Antôn Nguyễn Đức Điều
Thụ phong linh mục
08/02/2002
Hạt Ninh Bình
Linh mục trưởng hạt
 
Antôn Đoàn Minh Hải
Thụ phong linh mục
06/02/1982
Hạt Phúc Nhạc
quyền quản hạt
 
Phêrô Trịnh Ngọc Do
Thụ phong linh mục
2009
Hạt Tôn Đạo
Quyền quản hạt
 
Phêrô Nguyễn Quang Phúc
Thụ phong linh mục 1980
Hạt Văn Hải
Linh mục trưởng hạt
 

Giuse Trần Văn Khoa

Thụ phong linh mục
25/09/1988
Hạt Vô Hốt
Linh mục trưởng hạt
 

Gioan B. Đinh Công Tráng

08/02/2002

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm