Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Hội đồng linh mục

Hội đồng linh mục

Hội đồng linh mục Phát Diệm

Giuse Trần Ngọc Văn Phêrô Nguyễn Văn Hiện Giuse Phạm Ngọc Khuê Antôn Nguyễn Đức Điều Gioan B. Đỗ Văn Đoan Phêrô Vũ Đại Đồng
Thụ phong linh mục
09/05/1982
Thụ phong linh mục
29/11/2005
Thụ phong linh mục
25/04/1985
Thụ phong linh mục
08/02/2002
Thụ phong linh mục
29/11/2005
Thụ phong linh mục
07/10/1995
Phêrô Trần Văn Hòa Giuse Vũ Ánh Hồng Antôn Phạm Hoàng Lãm Phaolô Trần Lưu Huynh Giuse Trần Văn Khoa Tôma A. Nguyễn Bá Khuê
Thụ phong linh mục
07/10/1995
Thụ phong linh mục
29/11/2005
Thụ phong linh mục
15/05/1982
Thụ phong linh mục
13/05/1982
Thụ phong linh mục
25/09/1988
Thụ phong linh mục
01/01/2004
Giuse Lê Đức Năng Phêrô Nguyễn Hồng Phúc Phêrô Mai Văn Vọng Giuse Mai Văn Thiện Antôn Phan Văn Tự Phaolô Nguyễn Tất Ứng
Thụ phong linh mục
27/06/1989
Thụ phong linh mục
22/03/1980
Thụ phong linh mục
01/01/2004
Thụ phong linh mục
13/05/1982
Thụ phong linh mục
25/09/1988
Thụ phong linh mục
19/04/2006

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm